Zasady prawidłowej eksploatacji silnika spalinowego

Zasady prawidłowej eksploatacji silnika spalinowego

Prawidłowe działanie silnika spalinowego zależne jest od stanu technicznego elementów budujących silnik. Brzmi logicznie, ale nadal nic takie stwierdzenie ogólne nie wnosi do tematu zasad prawidłowej eksploatacji silnika spalinowego. Wierzymy, że pod koniec wpisu wszystko stanie się jasne. Tymczasem pokrótce przyjrzyjmy się budowie silnika, której zrozumienie istoty pozwoli zrozumieć właściwy sposób postępowania z silnikami spalinowymi.

Dlaczego silnik spalinowy wymaga specjalnego traktowania?

W przeciwieństwie do silników elektrycznych silniki spalinowe źle eksploatowane bywają bardzo awaryjne i ich żywotność jest znacznie ograniczona. Silnik spalinowy tworzy układ wzajemnie od siebie zależnych części tworzących układy zasilania, chłodzenia, rozrządu i smarowania. Każdy z wymienionych układów, mimo że tworzy odrębną całość, do prawidłowej pracy silnika potrzebuje „współdziałania” każdego z nich praktycznie w tym samym czasie. Dodatkowo ich budowa jest niezwykle precyzyjna i wymaga idealnego spasowania ze sobą części, gdyż drobne nieścisłości, złe dopasowanie części może skutkować trwałym uszkodzeniem silnika. Chcąc prawidłowo dbać o silnik, trzeba umieć zadbać o poszczególne układy, z których się składa.

Jak układy budujące silnik współpracują ze sobą?

Zacznijmy od pracy samego silnika. Aby była ona możliwa, potrzebny jest układ zasilnia bezpośrednio powiązany z układem rozrządu. Układ zasilający dostarcza paliwo do zaworów silnika, a rozrządu kontroluje, ustala właściwą dawkę paliwa i odpowiednią ilość powietrza, jaka powinna być dostarczona do cylindrów dla zapewnienia prawidłowej pracy silnika. Istotne jest, aby praca silnika odbywała się w odpowiednich warunkach, bezpiecznych dla poszczególnych elementów tworzących silnik. Ze względu na wytwarzającą się podczas pracy energię, konieczne jest ciągłe chłodzenie układu i smarowanie części trących. Dlatego poza układem zasilania, rozrządu konieczna jest prawidłowa praca układu chłodzenia i smarowania. To one dbają o odprowadzanie ciepła i niedopuszczenie do zatarcia się silnika.

Jak dbać o silniki spalinowe?

Mówiąc o zasadach eksploatacji silnika, należy zadbać o pilnowanie właściwego poziomu i ciśnienia oleju oraz jego temperaturę. Nierzadko zbyt mała ilość oleju może spowodować wzrost temperatury łożysk głównych, podobnie jak stosowanie oleju kiepskiej jakości. Należy pilnować stanu filtrów oleju i pompy olejowej, a w układzie chłodzenia trzeba sprawdzać temperaturę czynnika chłodzącego, stan uszczelnień, zaworów i przewodów doprowadzających i odprowadzających czynnik chłodzący. Pomocne we właściwym dbaniu o stan silnika spalinowego jest prowadzenie książki serwisowej, która pozwoli na właściwe zaplanowanie czynności eksploatacyjnych niezbędnych do przeprowadzenia w danym modelu auta. Ostatnia rzecz, jeśli nie najważniejsza, którą warto zapamiętać to pilnowanie, by części nieruchome powinny być zawsze dokręcone, a części ruchome nasmarowane.

Zasady prawidłowej eksploatacji silnika spalinowego