Czym charakteryzują się silniki dwusuwowe?

Czym charakteryzują się silniki dwusuwowe?

Istnieją różne typy silników. Jednym z nich jest silnik dwusuwowy. Zasadę jego aktywności można odnaleźć już w samej nazwie. Jego fazy działania realizowane są bowiem za pomocą dwóch suwów – suwu sprężania oraz suwu pracy. To właśnie w nich zamykają się takie etapy jak ssanie, sprężanie, praca oraz wydech. Każda z tych faz działania składających się na dwa suwy ma swoją istotną rolę i stanowi o specyfice silnika.

Poszczególne fazy pracy

W jaki sposób przebiega działanie silnika dwusuwowego? Wszystko rozpoczyna się od sprężania. Polega ono na tym, że na początku spaliny zostają wypróżnione z przestrzeni roboczej silnika drogą kanału wydechowego. Następnie zaś przez inny kanał – międzykomorowy – zostaje wprowadzona nowa dawka paliwa zmieszana wraz z powietrzem. Dalej dochodzi do zassania świeżo dostarczonego paliwa w miejsce, które nazywa się skrzynią korbową silnika. W ten sposób zostaje przygotowany grunt pod przeprowadzenie suwu pracy. W trakcie tej fazy dochodzi do zapłonu paliwa wraz z powietrzem. Wskutek wywołanej wybuchem fali uderzeniowej następuje ruch tłoka w dół. Żeby zaś zakończyć cały proces, spaliny powstałe w trakcie pracy zostają wydalone. W ten sposób cykl cały czas się powtarza i zapewnia silnikowi spalinowemu ruch.

Charakterystyczną rzeczą odnośnie zwykłego modelu silnika dwusuwowego jest to, iż nie posiada on tak zwanej miski olejowej. W związku z tym funkcję smarowania przejmuje w nim paliwo wzbogacone o olej. Takie rozwiązanie jest oczywiście praktyczne, ale jednocześnie skutkuje pewnymi problemami środowiskowymi. Wiąże się bowiem z dość wysokim poziomem emisji toksycznych związków. Dlatego też silniki dwusuwowe nowszej generacji są konstruowane w nowocześniejszy sposób. Co prawda wiąże się to z większym poziomem skomplikowania całego układu, ale za to ma znacznie mniej negatywny wpływ na środowisko naturalne. Sprawia to, że silniki dwusuwowe są godną rozważenia opcją nawet w dobie podwyższonej świadomości ekologicznej.

Czym charakteryzują się silniki dwusuwowe?